برگزاری چهل و سومین نشست شورای صندوق قرض الحسنه وفاق سبز

چهل و سومین جلسه شورای صندوق قرض الحسنه وفاق سبز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ با حضور مدیر عامل محترم صندوق، جناب آقای امیر حسین رستمی به عنوان رئیس جلسه برگزار شد.
در این جلسه گزارش عملکرد آذرماه ماه سال جاری توسط مسئول مالی صندوق ارائه و در ضمن اعضا شورا در رابطه با افزایش کارائی و اثر بخشی صندوق در راستای اهداف تصویب شده سال جاری، بحث و تبادل نظر نمودند ،كه ٤ مصوبه تصويب گرديد كه مسئولین نسبت به انجام آن اقدام نمايند.

a82ceb41-286b-4039-91c6-8b26247fa7b3

9a849701-7709-48f5-896d-2873c18640fd