عملکرد وام های پرداختی در ۹ ماهه سال جاری

صندوق قرض الحسنه وفاق سبز از سال ۱۳۸۰ تاکنون توانسته است با همت سپرده گذاری بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور و خیرین گرامی ۵۳۶۹ فقره وام به مبلغ ۴۶٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پرداخت کند که از این تعداد ۹۰۹ فقره وام به مبلغ کل ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، عملکرد نه ماه اول سال ۱۳۹۶  می باشد.

99

 

1010