برگزاری بیست و یکمین جلسه کمیته وام در سال ۹۶

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ بیست و یکمین جلسه کمیته وام با حضور اعضای  کمیته آقایان حسین رحمتی، سید ابوالقاسم یوسف، جواد قرنی و دبیر کمیته برگزار گردید.

در این جلسه درخواست های مردمی جهت اخذ وام که تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ از طریق سایت ثبت نام نموده بودند (تعداد ۳۴ فقره) مورد بررسی کمیته قرار گرفت و جوابیه صورتجلسه برای هر درخواست در سایت ثبت گردید.

لذا متقاضیان برای آگاهی از وضعیت وام خود می توانند با مراجعه به قسمت پی گیری وام با وارد کردن کد رهگیری دریافتی از وضعیت وام خود مطلع،  و نسبت به آن اقدام نمایند.

 

photo6030581344754576143 photo6030581344754576139