قابل توجه وام گیرندگان و متقاضیان وام صندوق قرض الحسنه وفاق سبز

از تاریخ  ۰۶/۱۵/ ۹۶ محل ارائه خدمات صندوق قرض الحسنه وفاق سبز در بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور از طبقه دوم به طبقه اول انتقال یافت. لطفا زین پس برای پی گیری امورات وام به طبقه مذکور مراجعه بفرمائید.

با تشکر