عملکرد صندوق قرض الحسنه وفاق سبز در سال ۱۳۹۵ در یک نگاه

صندوق قرض الحسنه وفاق سبز از سال ۱۳۸۰تاکنون توانسته است با همت سپرده گذاری بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور و خیرین گرامی ۴۴۵۸ فقره وام به مبلغ ۳۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت کند که از این تعداد ۱۰۰۰ فقره وام عملکرد سال ۱۳۹۵ می باشد. این وام ها در مواردی چون وام ودیعه مسکن (۲۵%)، وام کمک هزینه ازدواج (۲۰%)، وام کمک هزینه درمان (۱۰%)، وام کمک هزینه تحصیلی(۱۰%) و وام کمک هزینه معیشتی(۳۵%) بوده است.