قابل توجه وام گیرندگان محترم صندوق وفاق سبز

از تاریخ ۹۵/۱۱/۰۲ برای واریز تسهیلات به حساب شخصی وام گیرندگان، داشتن حساب بانکی در بانک مسکن و ارائه شماره حساب  و کپی کارت عابر بانک به صندوق جهت تکمیل پرونده الزامی می باشد.

توجه: متقاضیان محترمی که فاقد حساب بانک مسکن می باشند می توانند از ساعت ۹  الی ۱۵  با مراجعه به بانک مسکن شعبه بهار شمالی کد ۲۴۴۴ جنب صندوق قرض الحسنه وفاق سبز افتتاح حساب نمایند.