اخبار صندوق قرض الحسنه وفاق سبز

در سال ۱۳۹۴ جلسات كمينه وام به صورت مستمر و هفتگي با حضور آقايان سيدابوالقاسم يوسف،محمدجواد قرني،حسين رحمتي و مهدي آشوري برگزار گرديد.
جلسات داخلي صندوق قرض الحسنه با محوريت مديريت مالي صندوق(محمد رضاقلي)به صورت هفتگي برگزار گرديد…
در سال۱۳۹۴ بيش از۱۰۰۰فقره درخواست وام مردمي دريافت گرديد كه۸۰۰ فقره منجر به پرداخت وام شد….
پرداخت وام هاي صندوق قرض الحسنه در سال۹۴ نسبت به سال گذشته رشد۸۰ درصدي داشته است