فرمایشات امام و رهبری در مورد قرض الحسنه

emam-02

بنیانگذار جمهوری اسلامی- حضرت امام خمینی قدس سره درباره قرض‌الحسنه فرمود:
قرض‌الحسنه از اعمال بسیار خوب است و بهتر از (انفاق و) همین طور پول دادن است، شاید یکی از نکته‌هایش این باشد که قرض‌الحسنه فعالیت به دنبال دارد و پول دادن مجّانی شاید گدا درست کردن باشد، کسی که قرض می‌کند، به فعالیت می‌افتد تا در وقت خودش بتواند قرضش را ادا کند و با مازادی که پیدا کرده به کار خود ادامه دهد، ولی آن کس که کنار کوچه نشسته و از مردم چیز می‌خواهد، هیچ وقت در فکر این نیست که کاری بکند؛ برای این که دیگر کسی نمی‌تواند از او مطالبه کند.

 

rahbar-01

 

اگر این صندوق های قرض الحسنه نباشند  بدانید که این نیازهای مردم را به هیچ وجه شما و ما قادر به انجامش نیستیم این نهاد ( صندوق های قرض الحسنه)  که اسلامی است و نهاد مفیدی است  برای مردم بماند، کارخودش را بکند و به مردم خیرخودش را برساند یک شجره طیبه ای است  بحمدالله رشد هم کرده، خوب شده نه دیگران کار شکنی کنند و نه اسباب زحمت درست کنند