شرایط اخذ وام

   برای مطالعه مدارک مورد نیاز وام اینجا کلیک نمائید

تهسیلات صندوق قرض الحسنه وفاق سبز در ۵ دسته طبقه بندی شده است که شامل موارد زیر می باشد:

وام کمک هزینه درمان حداکثربه مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (با تشخیص کمیته وام)

وام کمک هزینه ازدواج برای هرکدام از زوجین حداکثر ،۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (تاریخ عقد نامه سال ۹۵ و ۹۶ باشد)

وام کمک هزینه مسکن ،تحصیلی، معیشتی برای هر نفر حداکثر ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

متقاضيان مي توانند از طریق سایت صندوق و با توجه به نوع وام خود، فرم مربوطه را انتخاب و تکمیل نمایند. در ضمن جهت پیگیری وام خود پس از یک هفته

ازقسمت “پیگیری وضعیت درخواست وام ” با وارد کردن “کد پیگیری  ۱۵ رقمی ” از وضعیت پرونده خود مطلع شوند.

*متقاضیان محترم وام توجه داشته باشند که فقط  از طریق سایت درخواست خود را ثبت نمایند*

 

برای درخواست وام ودیعه مسکن اینجا کلیک نمایید.

برای درخواست کمک هزینه وام ازدواج اینجا کلیک نمایید.

برای درخواست کمک هزینه وام درمان اینجا کلیک نمایید.

برای درخواست وام معیشتی اینجا کلیک نمایید.

برای درخواست کمک هزینه وام تحصیلی اینجا کلیک نمایید.