سپرده گذاری

سپرده به مبالغي اطلاق مي شود كه متقاضي براي مدت معين وجوه خود را نزد بانك يا صندوق قرض الحسنه به صورت امانت واگذار مي كند.

افراد با سپرده گذاري در صندوق وفاق سبز مي توانند در اين امر خداپسندانه شركت و مشكلات نيازمندان را تا حدودي تامين نمايند.

لازم به ذكر است تمامي وجوه مسدود شده توسط افراد به صورت امانت نزد صندوق محفوظ مي باشد.