اعضاي كميته وام

اعضاي كميته وام ۳نفر میباشند که توسط مديرعامل صندوق انتخاب مي شود اعضای کمیته مسئوليت بررسي درخواست هاي متقاضیان را به عهده  دارند . كميته وام به صورت هفتگي  برگزار مي شود و نسبت به اعطای تسهیلات   و سقف اعتبار  وام تصميم گيري می نماید.
اعضاي كميته وام :
۱- سيد ابوالقاسم يوسف  (عضو کمیته)
۲- حسين رحمتي            ( عضو کمیته)
۳- محمدجوادقرني           (عضو کمیته)
۴- فرزاد جاوید                 (دبیرکمیته)