آشنایی با صندوق

صندوق قرض الحسنه وفاق سبز با هدف محروميت زدايي و فعاليت فرهنگي در مرداد ماه ۱۳۸۰ به شماره ۱۳۱۱۵ به ثبت رسيد كه به تصميم اعضاء هيئت مديره و مديرعامل صندوق قرض الحسنه از مرداد تا مهرماه سال مذكور اقدام به جمع آوري كمك هاي خيرين شد و از آنجايي كه مبلغ قابل توجه از طرف مردم سپرده گذاري نشد،لذا از مسئولين وزارت كشور و نيروي انتظامي جهت ارائه پيشنهاد دعوت به عمل آمد و ايشان طي جلسه اي خاطر نشان كردند با توجه به اين كه صندوق قرض الحسنه نميتواند فعاليت اقتصادي داشته باشد دو راه حل جهت پرداخت وام قرض الحسنه و رفع مشكلات مالي ارائه كردند:

۱-پرداخت وام هاي جدولي

۲-تاسيس بنياد خيريه

با توجه به پيشنهاد مسئولين ذكر شده و نظر مساعد اعضاء هيئت مديره و مدير عامل سرانجام در دهه ي فجر ۱۳۸۰ بنياد خيريه وفاق سبز علوي كشور به ثبت رسيد كه هم اكنون يكي از سپرده گذاران اصلي صندوق قرض الحسنه،بنياد خيريه وفاق سبز علوي كشور مي باشد.